úvod o nás Reportáže Cestografie Knihy Napište nám


Něco francouzských klášterů...

Tato krátká reportáž, poněkud nesourodá co do geografické polohy a architektonického stylu, má jednoho společného jmenovatele. Chce internetovému zbloudilci alespoň letmo představit některé z krásných francouzských klášterů tak, jak jsme je během svých toulek po této zemi poznávali.
    Mnohé z klášterů mají přímou souvislost s poutí do Santiaga de Compostela ve Španělsku. Do tohoto místa proudily ve středověku miliony křesťanů v naději na spasení. Cesta, která trvala mnohdy několik let a probíhala přes Francii po čtyřech hlavních "oficiálních" trasách, vedla od jednoho kláštera ke druhému, od jednoho kostela k dalšímu. Zde byly budovány útulky pro poutníky a svatyně se vzácnými relikviemi, aby byla povzbuzena chuť věřících přijmout útrapy dalšího putování.
    Na mnohých těchto stavbách se vyskytuje symbol sv.Jakuba (Santiaga) - škeble mořské hřebenatky.

Cluny

Klášter v Cluny, sídlo jednoho z nejmocnějších opatství v celé Evropě, byl založen roku 910. Po prudkém rozmachu, kdy toto významné náboženské středisko ovlivňovalo stovky dalších klášterů, nastal jeho pozvolný úpadek. Smrtelnou ránu skvostnému architektonickému areálu zasadila francouzská revoluce, která zde téměř vše srovnala se zemí. O gigantických rozměrech kostela sv.Petra a Pavla, který byl co do velikosti překonán až v 16. století dokončeným sv.Petrem v Římě, svědčí zvonice Svěcené vody zachycená na fotografii. Tato mohutně působící dnes osamocená stavba byla jen "podřadnou" součástí původní obří budovy. Ačkoliv tento fragment budí dojem samostatného kostela, jedná se pouze o část jedné ze dvou příčných lodí a dochovaná zvonice Svěcené vody je jen jednou z pěti původních zvonic.


Vézelay


Bazilika sv.Magdalény, dominanta klášterního komplexu ve Vézelay, vévodí širokému okolí. Toto významné poutní místo bylo na vrcholu své slávy v době křižáckých válek. Před třetí křížovou výpravou se zde sešli anglický král Richard Lví srdce a jeho francouzský protějšek Filip August. Před svým tažením do Afriky, sedmou křížovou výpravou, zde opakovaně dlel král Ludvík IX., později prohlášený za svatého. Vézelay si vybral sv.František z Assisi jako první francouzskou "filiálku" svého řádu. V pozdějších staletích však Vézelay zaznamenalo ztrátu zájmu poutníků a nastal jeho úpadek. O záchranu baziliky se zasadila nám již známá dvojice "kámošů" Merimée&Viollet-le-Duc. Je třeba přiznat, že všemi tolik obdivovaná hlavní fasáda chrámu s bohatým reliéfním dekorem byla v 19. století Viollet-le-Ducem znovuzhotovena podle starých nákresů.


Fontenay


Cisterciácké opatství Fontenay je ukryto uprostřed zeleně v severní části Burgundska. Komplex budov ležící osamoceně, stranou veškerého ruchu, dovoloval mnichům žít odloučeně a ve skromné soběstačnosti v souladu s idejemi zakladatele opatství, sv.Bernarda. Zrekonstruovaný komplex neokázalých románských budov je obklopen krásnými zahradami s malebnými zákoutími. Fotografie zachycuje pozoruhodně zaklenutý dormitář.



Pontigny


Uprostřed polí leží obdivuhodná stavba klášterního kostela v Pontigny. Již jen svými rozměry 108 metrů délky a 52 metry šířky v transeptu vzbuzuje respekt. Opatství Pontigny je známé tím, že ve středověku poskytovalo útočiště pronásledovaným duchovním z Anglie. Azyl zde nalezli postupně tři arcibiskupové canterburští, z nichž poslední, Edmund Rich, později svatořečený, je zde pochován.


Noirlac


Noirlac je nejkompletněji zachovalým z dvanácti benediktinských opatství, která z původních 345 přežila ve Francii do dnešních dnů. Nalézá se v kraji Berry a po architektonické stránce tvoří přechod mezi pozdním slohem románským a nastupující ranou gotikou.


Conques


Vesnice Conques obklopuje komplex budov opatství Ste-Foy. Tento klášter, po zásluze oceněný průvodcem Michelin třemi hvězdičkami, je ukryt ve špatně přístupných kopcích severně od jihofrancouzského města Rodez. K začátku rozmachu opatství se ale váže příhoda vpravdě nekřesťanská. Svatá Foy byla jednou z prvních křesťanských mučednic a její relikvie byly původně uloženy v klášteře v Agenu. Odtud je však ukradl mnich z "konkurenčního" opatství v Conques. Od té doby se toto místo stalo důležitou zastávkou proudů poutníků směřujících do Santiaga de Compostela.



Conques


Proslavený reliéf v tympanonu nad hlavním vchodem do klášterního
kostela Ste-Foy zobrazuje poslední soud. .


Sénanque


V poklidné atmosféře pod hřejivým jižním sluncem je umístěno malé provensálské opatství Sénanque. Prostý kamenný stylově čistý kostel nebyl určen k přijímání davů poutníků, a tak dokonce postrádá i hlavní portál. Přístup do kostela zajišťovaly jen dva nenápadné vchody v bočních lodích.