úvod o nás Reportáže Cestografie Knihy Napište nám


Přístav Byblos pod tímto jménem již na mapě nenajdete.

Průvodce uvádí, že tento starověký přístav, známý již od pradávna, je nejstarším průběžně obydleným městem na světě. "Byblos byl starý již v době, kdy velké blízkovýchodní civilizace teprve vznikaly", citovala jsem z příručky. Seděli jsme přitom na zídce nad mořem nedaleko starého křižáckého hradu, schylovalo se k západu slunce a my jsme si vychutnávali chvíle klidu po celodenní únavné jízdě. Dozvěděli jsme se, že Byblos - ostatně budete-li ho hledat na mapě, budete buď neúspěšní, nebo ho najdete nanejvýš v závorce za současným arabským názvem města "Jbail" - byl osídlený již v době kamenné, ale velkého významu nabyl v době fénické kolonizace. Tehdy byly navázány čilé obchodní styky s Egyptem a mnoha dalšími středomořskými lokalitami, což mělo za následek jednak osobitou architekturu, jež byla syntézou slohu egyptského, mezopotámského a mykénského, ale i původ názvu města. Slovo "Byblos" je odvozeno od řeckého bublos, což znamená papyrus. Ten se totiž do Řecka dovážel z Egypta právě přes tento fénický přístav.
   V průběhu staletí si přístav vždy podržel větší či menší důležitost, a tak je možné zde nalézt stopy amoritské, asyrské, helénistické a římské. Po muslimské invazi v 7. století po Kristu poklesl jeho význam, protože Arabové neměli zájem obchodovat s Evropou, a město se stalo zranitelným. Toho využili křižáci, zmocnili se ho a vybudovali zde pevnost. Následovalo období turecké, ale ani v něm již přístav nezískal svou původní důležitost. V moderní době, předtím, než vypukla občanská válka, byl Byblos se svým pitoreskním starým přístavem místem velmi vyhledávaným, a to zejména lidmi z řad společenské smetánky. Patřilo k dobrému tónu zakotvit se svou soukromou jachtou ve zdejším romantickém přístavu a "nechat se vidět" v některé z místních restaurací a vináren. Nyní v době, kdy válka již skončila, si Byblos jen stěží opět dobývá svou ztracenou pověst "chic" středomořského letoviska.


Starý přístav města Byblos - prostor, který kdysi pojmul
celé válečné loďstvo městského státu.

   Archeologickému areálu dominují pozůstatky křižácké pevnosti. Její přítomnost je však jednou z hlavních příčin skutečnosti, že ze staveb pocházejících ze starších období se toho zachovalo pramálo. Jak jsme již poznali i jinde, křižáci ve slepém přesvědčení, že jsou nositeli té jediné správné víry a kultury, postupovali velmi necitlivě ke všemu, co nebylo v souladu s jejich vírou a myšlením - ať již šlo o aspekty lidské (zcela "nekřesťansky" mnohde vybíjeli muslimské obyvatelstvo, ženy a děti nevyjímaje), nebo historické (bořili stavby starších kultur a používali je jako zdroj stavebního materiálu). A tak jsme toho v Byblosu z doby jeho největšího rozkvětu, z doby fénické, viděli bohužel pramálo.


Archeologickému areálu dominuje křižácký hrad postavený Franky ve 12. století.

   Na večeři jsme zašli do jedné z hospůdek na terase nad starým přístavem. A opět se jednou ukázalo, jak nám navzdory tomu, že se na své cesty moc detailně nepřipravujeme, nahrává náhoda. Z několika možností jsme si namátkou - nebo intuitivně? - vybrali tu pravou. Restaurace, do níž jsme vstoupili, byla na otevřené terase nad mořem a její stěny byly přeplněny zarámovanými fotografiemi. Nedalo nám to a mezi předkrmem a hlavním jídlem jsme je šli prostudovat. A co nevidíme - samé známé osobnosti: Frank Sinatra, Marlon Brando, Brigitte Bardot, ale i známí politikové. Mezi nimi jsme našli i snímek Václava Havla. Všichni byli vyfotografováni zde v restauraci, na terase nebo uvnitř v baru. Pokračovali jsme v jídle a Jirka mne najednou upozornil: "Hele, není támhle u stolu ten strejda, co je na všech fotkách vedle těch známých osobností?"
   U nedalekého stolu seděl dost komicky vyhlížející šedovlasý stařík v nápadné námořnické čepici. Konzumoval jakousi kaši z ryb a choval se tu jako doma - bodejť ne, když to byl slavný Pépé Abed, svérázný majitel této restaurace. A tak jsme si honem doplnili chybějící informace a dodatečně jsme zjistili, že jsme se zcela náhodně ocitli v restauraci "Byblos Fishing Club", jež byla svého času považována za nejmódnější na celém Blízkém východě. V době její největší slávy, v letech šedesátých, ji navštívil téměř každý, kdo ve světě showbusinessu či politiky něco znamenal. V současnosti již ta největší vlna zájmu opadla, nicméně celebrity se sem stále vracejí. Společenskou nutnost navštívit toto místo vyjadřuje i motto na jídelním lístku: "Navštívit Libanon a nepoznat Pépého…to je jako strávit líbánky s eunuchem!". Podivínský majitel, přezdívaný "Pirát Pépé", jenž je na zadní straně jídelního lístku stručně charakterizován jako dobrodruh, podmořský archeolog, návrhář šperků, podnikatel a restauratér, se se všemi svými důležitými hosty nechal vyfotografovat a snímky použil jako součást výzdoby interiéru.


Interiér slavné restaurace "Piráta Pepého". Pro zájemce
o rezervaci stolu uvádím telefon: 00961/9/540213.